Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin

De praktiserende læger er lovmæssigt forpligtet til at anmelde patienter, der indtager beroligende eller stærkt smertestillende medicin og samtidig kører bil.

Indtager man disse midler og sætter sig bag rattet, svarer det til at køre med en promille i blodet på 0,6-1,2. Ifølge Rådet for Større Trafiksikkerhed kommer personer, der er under påvirkning af benzodiazepiner eller stærk smertestillende medicin, som f.eks. morfin, tre gange så ofte ud for et trafikuheld som personer, der ikke er påvirket.

Er der tale om korttidsvirkende præparater, må disse dog godt anvendes, hvis de bruges som sovemedicin, og patienten ikke kører, mens den beroligende virkning varer.

Er man i en længerevarende behandling med langtidsvirkende beroligende medicin eller morfika og søger om fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekort, vil man i første omgang få en tidsbegrænsning på kørekortet på et år. Det år skal bruges til at trappe ud af behandlingen.

Benzodiazepiner kendes bedre under navne som f.eks. Stesolid, Alopam, Diazepam og Nitrazepam.

 

 

På baggrund af Sundhedsstyrelsens nye vejledning omkring kørekort og beroligende/sove-medicin har en række praktiserende læger besluttet at indføre følgende praksis:

 

  • Recept på beroligende/sove-medicin udleveres kun ved personligt fremmøde/konsultation
  • Beroligende/sove-medicin udskrives kun til 1 måned ad gangen